Veřejná zakázka: Zajištění břehového svahu Olše - MK 74c naproti čp. 11 - Lyžbice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1149
Systémové číslo: P24V00000019
Evidenční číslo zadavatele: MMT/2832/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.02.2024
Nabídku podat do: 19.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění břehového svahu Olše - MK 74c naproti čp. 11 - Lyžbice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dlouhodobě nevyhovujícího stavu břehového svahu na ul. Olšová, před RD čp. 11 v Třinci Lyžbicích. Účelem stavby je zajištění stability místní komunikace 74c s cílem zajištění bezpečnosti provozu dopravy a pohybu chodců na ul. Olšová v daném úseku. Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca 70 m, zajišťovaný výškový rozdíl cca 5,7 m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Sanační opatření je navrženo do krajnice stávající místní komunikace vybudováním nové opěrné zdi. Opěrná zeď bude z kamenné rovnaniny prolévaná betonem. Výstavba bude provedena ve dvou etapách pro zajištění dojezdu na p.č. 194/1.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy