Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění břehového svahu Olše - MK 74c naproti čp. 11 - Lyžbice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dlouhodobě nevyhovujícího stavu břehového svahu na ul. Olšová, před RD čp. 11 v Třinci Lyžbicích. Účelem stavby je zajištění stability místní komunikace 74c s cílem zajištění bezpečnosti provozu dopravy a pohybu chodců na ul. Olšová v daném úseku. Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca 70 m, zajišťovaný výškový rozdíl cca 5,7 m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Sanační opatření je navrženo do krajnice stávající místní komunikace vybudováním nové opěrné zdi. Opěrná zeď bude z kamenné rovnaniny prolévaná betonem. Výstavba bude provedena ve dvou etapách pro zajištění dojezdu na p.č. 194/1.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
Bc. Libuše Škodová, tel: 558 306 159, e-mail: libuse.skodova@trinecko.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 19.03.2024 09:00
Datum zahájení: 20.02.2024 13:16
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: