Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění břehového svahu Olše - MK 74c naproti čp. 11 - Lyžbice
Odesílatel Libuše Škodová
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2024 10:43:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

viz. přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (135.70 KB)
- Příloha č. 3 - Opravená - čestná prohlášení.docx (34.81 KB)