Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území statutárního města Třinec
nadlimitní Prokazování kvalifikace 06.08.2020 12.10.2020 10:00
Výměna VRF systému v budově MMT
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 31.07.2020 09:00
Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení a nábytku
podlimitní Hodnocení 03.07.2020 27.07.2020 13:30
Náhradní výsadby v roce 2020, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 16.07.2020 09:30
Výměna oken v chodbách na 1. a 2.NP pavilonu A objektu ZŠ Koperníkova 696
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 07.07.2020 09:30
Arboristické ošetření dřevin v Třinci 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 29.06.2020 09:30
Autobusová přeprava žáků z Gutů do ZŠ v Oldřichovicích a zpět v období školních roků 2020 až 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 29.06.2020 09:30
Chodník Nebory po hranici katastru Ropice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 09:30
Vodovod k. ú. Karpentná - prodloužení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 09:30
Přechod pro chodce vč. nasvětlení, Třinec ul. B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 12.06.2020 09:30
Dodávka dezinfekce pro Sociální služby města Třince 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 10.06.2020 09:30
ZŠ a MŠ Oldřichovice čp. 275 - oprava střechy
podlimitní Zadáno 14.05.2020 01.06.2020 09:00
Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 01.06.2020 09:30
Bytový dům Tyra čp. 136 - oprava ležaté kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 25.05.2020 09:30
MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
podlimitní Zadáno 13.05.2020 10.07.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››