Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům, Třinec, ul. Chopinova čp. 423 - 424 - rekonstrukce střechy a Bytový dům, Třinec, ul. Palackého čp. 425 - 427 - rekonstrukce střechy - 1.etapa
podlimitní Hodnocení 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 26, 27 a 308 - Dolní Líštná
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2021 18.05.2021 09:00
MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ
podlimitní Vyhodnoceno 12.04.2021 29.04.2021 14:00
Parkovací objekt Sosna
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 23.06.2021 09:00
„Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – opakování“
nadlimitní Hodnocení 06.12.2019 04.05.2020 09:00
Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince
podlimitní Hodnocení 21.12.2016 29.03.2017 14:30
všechny zakázky