Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení
podlimitní Hodnocení 26.05.2022 20.06.2022 10:00
Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2022 09.06.2022 09:00
Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání – server
podlimitní Hodnocení 05.05.2022 14.06.2022 09:00
Nákup elektromobilů - opakování
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2022 16.05.2022 10:00
Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání
podlimitní Hodnocení 14.02.2022 04.04.2022 09:00
"Silnice III/4862 Třinec-rekonstrukce ul. Kaštanové v km 0,000-0,800"
podlimitní Hodnocení 31.01.2022 05.05.2022 09:00
„Bytový dům, Třinec ul. Chopinova a Bytový dům, Třinec, ul. Palackého - rekonstrukce střechy“
podlimitní Hodnocení 31.01.2022 05.05.2022 09:00
Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec – Konská, nemocnice
podlimitní Příjem nabídek 08.12.2021 07.07.2022 09:00
„Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – opakování“
nadlimitní Hodnocení 06.12.2019 04.05.2020 09:00
Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince
podlimitní Hodnocení 21.12.2016 29.03.2017 14:30
všechny zakázky