Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pojištění statutárního města Třinec na období 2020 a 2021
podlimitní Vyhodnoceno 04.10.2019 22.10.2019 09:30
„Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo II, Třinec“
nadlimitní Hodnocení 30.07.2019 23.09.2019 09:00
„Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo I, Třinec“
nadlimitní Hodnocení 30.07.2019 23.09.2019 09:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci – nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení 01.02.2019 05.08.2019 09:00
Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince
podlimitní Hodnocení 21.12.2016 29.03.2017 14:30
všechny zakázky