Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební práce na základních školách v Třinci
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 11.04.2024 11:00
Dodávka nábytku pro základní školy v Třinci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2024 22.04.2024 10:00
Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství
podlimitní Hodnocení kvalifikace 12.03.2024 08.04.2024 10:00
Most Holý, ev. č. XII-06m přes Tyrku, Třinec-Tyra - rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 12.03.2024 28.03.2024 09:00
ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - III. etapa, ST2 + ST6
podlimitní Vyhodnoceno 29.02.2024 18.03.2024 09:00
Zajištění břehového svahu Olše - MK 74c naproti čp. 11 - Lyžbice
podlimitní Hodnocení 20.02.2024 19.03.2024 09:00
všechny zakázky