Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sadové úpravy - rozšíření ul. Šeříková, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 05.04.2016 10:00
VO Třinec - Oldřichovice, chodník podél přeložky sil. III/01141 (SO 157), VO Třinec - Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156), VO Třinec - Nebory podél nových MK SO 125 a 126 – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 05.04.2016 13:00
PD - Tělocvična u ZŠ a MŠ Třinec, Nádražní 10 - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 09.03.2016 09:00
Pořízení čtyř multifunkčních zařízení pro MěÚ Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2016 15.03.2016 10:00
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 08.03.2016 10:00
Celoroční péče o mobilní zeleň v Třinci 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 02.03.2016 10:00
Nákup dodávkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 22.02.2016 10:00
Rekonstrukce nebytových prostor na fyzioterapeutickou ordinaci v objektu STaRS
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 23.02.2016 12:30
„Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – křížení se silnicí I/11“
podlimitní Zadáno 04.02.2016 23.03.2016 10:40
Rekonstrukce výdejny v MŠ Konská
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2016 19.02.2016 10:00
Údržba technických prvků města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2016 08.02.2016 10:00
Dodávka pytlů na odpady pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2016 25.01.2016 16:00
Dodávka plastových kelímků pro Sociální služby města Třince - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 14.12.2015 10:00
Digitalizace stavebního archívu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 09.12.2015 10:00
Personál pro vrátnici Domova Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015 23.11.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016