Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zdravotnických rukavic pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:30
Dodávka zdravotnického nábytku pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 13.10.2020 09:30
Distanční výuka na JMZŠ Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 29.09.2020 09:30
Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 31.08.2020 09:30
Zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území statutárního města Třinec
nadlimitní Zadáno 06.08.2020 22.12.2020 10:00
Výměna VRF systému v budově MMT
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 31.07.2020 09:00
Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení a nábytku
podlimitní Zadáno 03.07.2020 27.07.2020 13:30
Náhradní výsadby v roce 2020, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 16.07.2020 09:30
Výměna oken v chodbách na 1. a 2.NP pavilonu A objektu ZŠ Koperníkova 696
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 07.07.2020 09:30
Arboristické ošetření dřevin v Třinci 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 29.06.2020 09:30
Autobusová přeprava žáků z Gutů do ZŠ v Oldřichovicích a zpět v období školních roků 2020 až 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 29.06.2020 09:30
Chodník Nebory po hranici katastru Ropice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 09:30
Vodovod k. ú. Karpentná - prodloužení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 09:30
Přechod pro chodce vč. nasvětlení, Třinec ul. B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 12.06.2020 09:30
Dodávka dezinfekce pro Sociální služby města Třince 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 10.06.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016