Veřejná zakázka: Dětské hřiště na náměstí Míru Třinec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 936
Systémové číslo: P21V00000026
Evidenční číslo zadavatele: MMT/31679/2021
Datum zahájení: 17.05.2021
Nabídku podat do: 31.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dětské hřiště na náměstí Míru Třinec
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení díla „Dětské hřiště na náměstí Míru Třinec“. Nové hřiště bude vybudováno na stejné ploše, kde se nyní nachází hřiště současné. Hřiště bude splňovat všechny standardy bezpečnosti podle potřebných norem, konkrétně podle normy ČSN 1176 a ČSN 1177. Nové hřiště bude prakticky bezúdržbové, jak u herních prvků, tak bezpečné pryžové plochy. Hřiště bude využíváno jak malými dětmi do 6-ti let, tak i věkovou skupinou do 15-ti let. V rámci hřiště bude vybudována pětivěžová sestava, která bude obsahovat skluzavku, lanový most, šikmý výlez s lanem, řetězovou lávku, dvouhrazdu a šikmou lezeckou stěnu. Vedle této sestavy budou vybudovány 2 houpačky (1 pro malé děti a 1 pro větší děti) a kolotoč.. Rozsah prací je blíže specifikován v příloze č. 5 ZD - projektové dokumentaci „Dětské hřiště na náměstí Míru Třinec“, zpracované projekční kanceláří FIALA ARCHITECTS Jiří Fiala, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, a ve výkaze výměr (příloha č. 2 ZD), který odpovídá objemu prací.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií minimálně srovnatelnou.

U konkrétních rozměrů jednotlivých herních prvků uvedených v projektové dokumentaci zadavatel připouští max. 10% toleranci jednotlivých rozměrů, vždy však za předpokladu dodržení norem ČSN 1176 a ČSN 1177.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 070 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec
 • IČO: 00846686
 • Poštovní adresa:
  Tyršova 275
  73961 Třinec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 239720

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky