Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo II, Třinec“
nadlimitní Zadáno 30.07.2019 23.09.2019 09:00
„Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo I, Třinec“
nadlimitní Zadáno 30.07.2019 23.09.2019 09:00
Modernizace ZŠ G. Przeczka – stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 30.07.2019 10:00
Bytový dům, Jablunkovská čp. 406 - oprava střechy - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 29.07.2019 14:00
PD - MŠ Koperníkova 68, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2019 24.07.2019 09:30
Dodávka a montáž větracích systémů do stávajících oken
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 08.07.2019 09:30
Nové teplovodní potrubí v objektu ZŠ Koperníkova 696
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 09.07.2019 09:30
Rekonstrukce stoupacích rozvodů plynoinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 02.07.2019 09:30
Oprava dlažby v suterénu Domova Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 26.06.2019 09:30
PROMENÁDNÍ CHODNÍK - VÝSADBY 2019, TŘINEC
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 25.06.2019 09:30
Třinec – speciální výslechová místnost se zázemím 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 24.06.2019 09:30
Administrace veřejné zakázky - Zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území statutárního města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 09:30
Vodovod Guty od čp. 87 - prodloužení - oprava komunikace parc. č. 1873/1
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 17.06.2019 09:30
Kanalizační řád, Třinec - Oldřichovice Závist
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 10.06.2019 09:30
PD - Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 28.05.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016