Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka herních prvků do MŠ Guty
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 18.04.2016 10:00
Přesun dětského hřiště Pastelka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 18.04.2016 10:00
Revitalizace domu čp. 184 na ul. Lidické v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 15.04.2016 10:00
Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice a parkoviště u PZŠ Oldřichovice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 14.04.2016 10:00
Park u hvězdárny v Třinci - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 11.04.2016 14:00
Oprava evakuační rampy Domov Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2016 08.04.2016 10:00
Údržba extravilánu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 05.04.2016 10:00
Sadové úpravy - rozšíření ul. Šeříková, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 05.04.2016 10:00
VO Třinec - Oldřichovice, chodník podél přeložky sil. III/01141 (SO 157), VO Třinec - Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156), VO Třinec - Nebory podél nových MK SO 125 a 126 – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 05.04.2016 13:00
PD - Tělocvična u ZŠ a MŠ Třinec, Nádražní 10 - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 09.03.2016 09:00
Pořízení čtyř multifunkčních zařízení pro MěÚ Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2016 15.03.2016 10:00
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 08.03.2016 10:00
Celoroční péče o mobilní zeleň v Třinci 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 02.03.2016 10:00
Nákup dodávkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 22.02.2016 10:00
Rekonstrukce nebytových prostor na fyzioterapeutickou ordinaci v objektu STaRS
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 23.02.2016 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016