Veřejná zakázka: Rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni na ZŠ Slezská 773 - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 937
Systémové číslo: P21V00000027
Evidenční číslo zadavatele: MMT/28154/2021
Datum zahájení: 21.05.2021
Nabídku podat do: 09.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni na ZŠ Slezská 773 - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení díla „Rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni na ZŠ Slezská 773“, což představuje dodání a stavbu nového nákladního výtahu řešeného jako hydraulická plošina s řidičem. Součástí výměny bude kompletní technologie - šachetní dveře, kabina, rám, vodítka, nosné orgány, hydraulický agregát + píst, rozvaděč včetně kompletní elektroinstalace v šachtě a strojovně, nutné příslušenství k výtahu a všechny nutné související stavební úpravy včetně obnovy dotčených částí budovy (tzn. opravy podlah, zdí, omítek, obkladů a maleb atd.). Předmětem je také zpracování kompletní dokumentace skutečného provedení výtahu včetně doložení příslušných atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích, návod k obsluze a údržbě výtahu a jeho součástí včetně zaškolení provozovatele s obsluhou a údržbou nového výtahu. Nová výtahová kabina musí být nadimenzována na stávající plošinový vozík pro manipulaci s materiálem. Rozsah prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci „Rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni na ZŠ Slezská 773“ a ve výkaze výměr , který odpovídá objemu prací.
Zadavatel požaduje na kompletní dílo záruku v délce min. 60 měsíců.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 470 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky