Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka, instalace a uvedení do provozu obměny hlasovacího a konferenčního systému HER v zasedací místnosti MěÚ Třinec
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2016 24.06.2016 12:00
Rekonstrukce vodovodu Třinec, Podlesí - koupaliště
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 07.07.2016 10:00
Hřbitov nový Folwark - nové betonové nádoby na urny - II. etapa - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 29.06.2016 14:00
Most přes potok Staviska v Třinci, ev.č. IV/12 a most přes potok Staviska v Třinci, ev.č. VII/3
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 04.07.2016 09:00
Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec - nové vyhlášení
podlimitní Zadáno 17.06.2016 15.08.2016 13:30
Arboristické ošetření dřevin v Třinci - léto 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 22.06.2016 10:00
Rekonstrukce střechy nebytového objektu čp. 643 na ul. Máchova, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 24.06.2016 09:00
SADOVÉ ÚPRAVY - ZÁHON U VĚŽÁKU A MĚÚ, TŘINEC
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 13.06.2016 10:00
ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 13.06.2016 14:00
Sadové úpravy svahu u STaRSu, Třinec - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 13.06.2016 10:00
Nákup prachoměru do monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 17.06.2016 14:00
PZŠ Nádražní, Třinec - oprava atiky budovy B vč. výměny oken
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 07.06.2016 12:00
Dodávka AV techniky a inteligentního řídícího systému
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 25.05.2016 10:00
PD - Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 25.05.2016 14:00
Úprava rozvodů TV a CV na ul. SNP č. p. 447
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 24.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016