Veřejná zakázka: PD - Most ev. č. I/2 přesTyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 928
Systémové číslo: P21V00000018
Datum zahájení: 20.04.2021
Nabídku podat do: 30.04.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Most ev. č. I/2 přesTyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, výkazu výměr, rozpočtu, včetně souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro kladné vyřízení stavebního povolení. Kromě stavby nového mostu je nutno zapracovat do projektové dokumentace navázání na stávající místní komunikace. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je přiložená diagnostika mostu, kterou zpracoval Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o. a Studie, kterou zpracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s.
Součástí projektové dokumentace bude návrh nouzové objízdné trasy do areálu koksovny přes most výše po toku Tyrky ve vzdálenosti cca 150 m od rekonstruovaného mostu. Tato objízdná trasa musí zajistit příjezd pro hasiče Třineckých železáren z areálu do prostoru koksovny do 5 min.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky