Veřejná zakázka: Nadjezd Závodní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 941
Systémové číslo: P21V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.06.2021
Žádost o účast podat do: 22.07.2021 09:00
Nabídku podat do: 03.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nadjezd Závodní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují následující činnosti:
1. Oprava a sanace nadjezdu na ulici Závodní v intravilánu města Třinec.
2. Oprava opěrných zdí a komunikace v napojení na nadjezd v ulici Závodní.
3. Dopravně inženýrská opatření po dobu rekonstrukce.
V rámci projektu je navrženo:
- provizorní podepření u opěry O1, kompletní demolice stávající opěry a provedení opěry nové,
- provizorní podepření opěry O2, kompletní demolice stávající opěry a provedení opěry nové,
- zvednutí a sanace vloženého pole,
- zesílení u podpěr P7 a P8 u míst uložení vloženého pole,
- kompletní sanace povrchů spodní stavby a pohledu mostovky,
- provedení nové spřažené desky/spádového betonu na nosné konstrukci,
- nové příslušenství mostu (římsy, záchytný systém, vozovka, mostní závěry).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 67 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky