Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům, ul. Komenského 682, Třinec - sanace suterenního zdiva
podlimitní Zadáno 25.02.2020 27.03.2020 09:30
Oprava rozvodů pitné vody v Domově Nýdek - II., III. a IV.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 18.02.2020 09:30
Bytový dům, ul. Komenského 677, Třinec - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 07.02.2020 09:30
Revitalizace zeleně na ulici Frýdecká, Třinec
podlimitní Zadáno 14.01.2020 05.02.2020 09:30
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 29.01.2020 09:30
Pořízení osobního vozidla formou leasingu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 09.12.2019 09:30
Vyhotovení Lesních hospodářských osnov pro Lesní hospodářský celek 715 803 LHO Třinec na období 2021-2030
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 09.12.2019 09:30
Opakované odečty indikátorů a opakované provádění rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění mezi konečné spotřebitele v bytových domech a nebytových prostorech.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 26.11.2019 09:30
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace, topenářství v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2019 25.11.2019 09:15
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 25.11.2019 09:15
Provádění podlahářských prací v období 2020- 2022 - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 12.11.2019 09:30
Provádění revizí a kontrol plynového zařízení a výkon funkce osoby odpovědné za provoz plynových zařízení v období 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 11.11.2019 09:30
Výměna výtahu v budově na ul. Máchova 1134 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 07.11.2019 09:30
Provádění revizí a kontrol elektrických zařízení a hromosvodů v období 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 06.11.2019 09:30
Zajištění obědů pro statutární město Třinec pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 01.11.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016