Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodovod k. ú. Karpentná - prodloužení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 09:30
Přechod pro chodce vč. nasvětlení, Třinec ul. B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 12.06.2020 09:30
Dodávka dezinfekce pro Sociální služby města Třince 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 10.06.2020 09:30
Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 01.06.2020 09:30
Bytový dům Tyra čp. 136 - oprava ležaté kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 25.05.2020 09:30
MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
podlimitní Zadáno 13.05.2020 10.07.2020 11:00
ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - rekonstrukce - I.etapa (výměna oken)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 18.05.2020 09:30
ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - I.etapa, střecha ST5
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 13.05.2020 09:30
ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec - pavilon č. 2 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2020 12.05.2020 09:30
Provedení rekonstrukce nadzemní a podzemní části elektro lyžařského vleku 700 u turistické chaty Javorový, Tyra čp. 58 v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2020 05.05.2020 09:30
Vodovod Podlesí - Gutský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 04.05.2020 09:30
MK č. 74c kolem Olše čp. 11 - 192 - zajištění svahu (u Dřevomodelárny)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 04.05.2020 09:30
Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2020 23.04.2020 09:30
Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 26 a 27 - Dolní Líštná a Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 308 - Dolní Líštná - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 23.04.2020 09:30
Oprava havarijního stavu plotu ZŠ Oldřichovice a ZŠ Karpentná
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 14.04.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016