Veřejná zakázka: MŠ Guty, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 985
Systémové číslo: P22V00000018
Evidenční číslo zadavatele: MMT/18486/2022
Datum zahájení: 05.04.2022
Nabídku podat do: 20.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Guty, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení zateplení fasády, střechy a s tím související stavební úpravy budovy mateřské školy. Stavební úpravy spojené se zateplením budovy spočívají zejména v odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky z ostění oken apod. Bude proveden nový systém teplovodního vytápění s otopnými tělesy, kde zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Pro větrání jsou navržena větrací rekuperační jednotky. Dále dojde k rekonstrukci osvětlení, úpravě bleskosvodu a provedení 4 ks žaluzií. Rozsah prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který odpovídá objemu prací. PD zpracovala společnost C.E.I.S. CZ s. r. o.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 630 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky