Veřejná zakázka: Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 996
Systémové číslo: P22V00000029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-035269
Datum zahájení: 26.05.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do multifunkčních učeben pro 1. stupeň a 2. stupeň základní školy a čtenářského koutku v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu „Modernizace 3 na ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696, p.o.“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_166/0013132.

V souladu s ustanovením § 35 zákona je veřejná zakázka rozdělena na následující části:
Část 1 – Dodávka digitální jazykové laboratoře
Část 2 – Dodávky IT a AV vybavení
Část 3 – Dodávka nábytku

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, na dvě, nebo na všechny části veřejné zakázky. Ke každé části veřejné zakázky bude uzavírána samostatná smlouva. Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 3 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 901 320 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace
 • IČO: 61955531
 • Poštovní adresa:
  Koperníkova 696, 739 61 Třinec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy