Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Termoregulace otopných soustav v objektech MŠ Koperníkova 68 a ZUŠ Třanovského 596, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 13.06.2017 10:00
Instalace termostatických ventilů a zaregulování otopných soustav v objektech ZŠ Nebory 165 a MŠ Konská 419
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 13.06.2017 10:00
Arboristické ošetření dřevin v Třinci - léto 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 12.06.2017 10:00
„Dodatečné stavební práce v rámci zakázky Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“
podlimitní Zadáno 23.05.2017 02.06.2017 12:00
Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská č.p. 1140 - výměna výplní otvorů - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 01.06.2017 09:00
Chodníky ul. Beskydská č. p. 697, 698, 699 - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 29.05.2017 09:00
Vodovod Guty od čp. 87 - prodloužení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 30.05.2017 10:30
MŠ Oldřichovice Ves - výstavba nepropustné jímky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 24.05.2017 09:00
MŠ Nerudova, Třinec - rekonstrukce terasy nad kuchyní
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 24.05.2017 09:30
Rekonstrukce střechy nebytového objektu čp. 643 na ul. Máchova - Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 17.05.2017 09:00
Parkovací dům pro kola
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 22.05.2017 14:00
Úprava areálu MŠ, Třinec - Oldřichovice Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 21.04.2017 10:00
Pasportizace budov základních a mateřských škol v majetku města - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 28.04.2017 09:00
Údržba extravilanu - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 18.04.2017 10:00
Vodovod a kanalizace, ZŠ Koperníkova 696, Třinec - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 19.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016