Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin
nadlimitní Zadáno 22.09.2017 05.12.2017 13:30
Kanalizace Nový Svět, Třinec-Dolní Líštná - oprava, 2. část - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 11.10.2017 10:00
Parkovací místa ul. Slezská
podlimitní Zadáno 11.09.2017 15.11.2017 13:00
MK č. 218c naproti č. p. 415 - opěrná zeď (Líštnice), Dolní Líštná - oprava - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 20.09.2017 09:00
Nasvětlení přechodů pro chodce na ul. Jablunkovské, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 19.09.2017 09:00
Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec ,Nádražní 10, p. o. - demolice skladu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 18.09.2017 09:00
Údržba zeleně a technických prvků na pohřebištích města Třince 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 05.09.2017 10:00
Regenerace panelových sídlišť nad Hradčany - středová komunikace vč. parkoviště a VO - II. část - SO 101 Komunikace a napojení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 28.08.2017 09:00
VO Třinec - Oldřichovice podél nové MK SO 132
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 24.08.2017 13:00
Dodávka pracích a mycích prostředků pro Sociální služby města Třince 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 22.08.2017 10:00
Bytový dům, Třinec, ul. Míru čp. 14 - rekonstrukce - hydroizolace, dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 18.08.2017 09:00
Chodník Karpentná, u školy, autobusová zastávka "Sídliště" - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 18.08.2017 10:00
Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
VO Třinec – Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
Náhradní výsadby dřevin - podzim 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2017 08.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016