Veřejná zakázka: Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 619
Systémové číslo: P17V00000047
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/28503/2017
Datum zahájení: 14.06.2017
Nabídku podat do: 29.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a úprava stávajících zpevněných ploch včetně dobudování odvodnění dotčeného úseku komunikace v místě stávajícího sjezdu na pozemek školy. Pro zvýšení výškové úrovně nástupiště bude provedeno vybourání stávajícího oplocení a vybudování nové opěrné zdi. Součástí stavby bude i vybudování přístřešku pro cestující: V místě nového nástupiště bude osazen nový stožár VO. Stavba je situována podél stávající sil. I/11 v koridoru uličního profilu, na pozemcích p. č. 952/1, 1368/1, 1368/2 a 952/15 v k.ú. Nebory.Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Přípravné práce
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 101.1 – oprava povrchu stávajícího chodníku
SO 101.2 – zřízení nového chodníku, vč. nástupiště
SO 101.3 – oprava povrchu stávajících autobusových zastávek
SO 401 Stožár VO
SO 901 Opěrná zeď včetně oplocení
SO 902 Přístřešek autobusové zastávky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ Třinec,
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky