Veřejná zakázka: „Dodatečné stavební práce v rámci zakázky Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 622
Systémové číslo: P17V00000050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 02.06.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Dodatečné stavební práce v rámci zakázky Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejně zakázky je demolice staticky nevyhovujících vodorovných nosných konstrukcí a následné vybudování vodorovných nosných konstrukcí (stropů) nových, na objektu „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dne 20. 02. 2017 Rada města Třince na své 73. schůzi rozhodla, na základě proběhlého výběrového řízení, o uzavření smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“ se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem v Třinci, ul. Frýdecká 225, PSČ 739 61, IČ 286 18 891.

  Předmětem veřejné zakázky byla a je rekonstrukce a revitalizace stávajícího objektu sociálního bydlení v části Nebory, č. p. 360, v termínu do cca 09/2017. V rámci rekonstrukce a přestavby objektu na prostory určené k bydlení měly být provedeny 2 byty pro osoby ZTP a 16 dalších bytových jednotek. Čtyřpodlažní objekt měl být nově zateplen. Hlavní střešní plášť vyměněn a provedeny další nezbytné stavební úpravy pro revitalizaci objektu související se změnou užívání.

  V průběhu realizace této rekonstrukce, přesněji dne 18. 04. 2017, kdy byla zahájena demolice příček a stávajících podlah v sociálních zařízení, však bylo zjištěno, že vodorovné nosné konstrukce v rekonstruovaném objektu Nebory 360 staticky nevyhovují. Po odkrytí stávajícího stropu HURDIS byly práce dočasně pozastaveny a za účelem zjištění skutečného stavu stropu byl přivolán statik, který provedením sond vyhodnotil stávající vodorovné nosné konstrukce jako nevyhovující.

  Pro zdárné dokončení rekonstrukce, z důvodů kontinuity prací, dodržení legislativního rámce výstavby, bezpečnosti výstavby a rovněž z důvodů ekonomických (konzervování stavby, zařízení staveniště), dle vyjádření projektanta, je nutná demolice těchto staticky nevyhovujících vodorovných nosných konstrukcí a následné vybudování vodorovných nosných konstrukcí (stropů) nových – což je předmětem této zakázky na dodatečné práce.

  Pro výše popsané krajně naléhavé okolnosti, jež zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, je nezbytné, pro zajištění řádného provedení díla, aby proběhlo zadávací řízení časově nejmíň náročným režimem tj. jednacím řízením bez uveřejnění.

  Předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými požadavky objednatele, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Jedná se o nové stavební práce, jejichž potřeba vznikla v procesu realizace zakázky, přičemž nyní jsou tyto „vícepožadavky“ objednatele nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu. Bez jejich provedení by nebylo možné udržet požadovanou kvalitu díla. Blíže viz popis jednotlivých změn, který je obsažen v příloze této zadávací dokumentace, dále uvedeno také ve statických posudcích odhaleného stavu během realizace a odůvodnění zvoleného postupu zpracovatelem projektové dokumentace.

  Zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění vzhledem k tomu, že použití jiného druhu řízení není možné z důvodů časových, přičemž nerealizace těchto prací znemožnila ukončení celého projektu. Nové stavební práce budou zadány témuž dodavateli, který realizuje původní veřejnou zakázku.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky