Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodníky ul. Beskydská č. p. 697, 698, 699 - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 29.05.2017 09:00
Vodovod Guty od čp. 87 - prodloužení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 30.05.2017 10:30
MŠ Oldřichovice Ves - výstavba nepropustné jímky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 24.05.2017 09:00
MŠ Nerudova, Třinec - rekonstrukce terasy nad kuchyní
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 24.05.2017 09:30
Rekonstrukce střechy nebytového objektu čp. 643 na ul. Máchova - Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 17.05.2017 09:00
Parkovací dům pro kola
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 22.05.2017 14:00
Úprava areálu MŠ, Třinec - Oldřichovice Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 21.04.2017 10:00
Pasportizace budov základních a mateřských škol v majetku města - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 28.04.2017 09:00
Údržba extravilanu - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 18.04.2017 10:00
Vodovod a kanalizace, ZŠ Koperníkova 696, Třinec - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 19.04.2017 10:00
Dětské hřiště, Třinec - Karpentná (areál parku)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 18.04.2017 10:00
Oprava zpevněných ploch a dešťové kanalizace v zadní části budovy kina Kosmos
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 10.04.2017 10:00
Klub seniorů Třinec, revitalizace zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 29.03.2017 09:00
Dodávka drogistického zboží pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 23.03.2017 10:00
PD - MK č. 74c kolem Olše čp. 11-192 - zajištění svahu (u dřevomodelárny)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 15.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016