Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Třinec, ul. Slezská - rekonstrukce přístřešku mezi pavilony G a F
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 17.05.2016 13:00
MŠ Habrová čp. 249 - rekonstrukce dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 17.05.2016 10:00
Park u hvězdárny v Třinci – výsadby části B
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 06.05.2016 08:00
Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec - stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 16.05.2016 14:00
Zimní údržba na komunikacích ve vlastnictví města Třince
nadlimitní Zadáno 22.04.2016 15.08.2016 13:30
Víceúčelový objekt v Karpentné - sadové úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 12.05.2016 10:00
Mobilní mapování pro GIS
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 29.04.2016 10:00
Dodávka herních prvků do MŠ Guty
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 18.04.2016 10:00
Přesun dětského hřiště Pastelka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 18.04.2016 10:00
Revitalizace domu čp. 184 na ul. Lidické v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 15.04.2016 10:00
Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice a parkoviště u PZŠ Oldřichovice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 14.04.2016 10:00
Park u hvězdárny v Třinci - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 11.04.2016 14:00
Oprava evakuační rampy Domov Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2016 08.04.2016 10:00
Údržba extravilánu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 05.04.2016 10:00
Sadové úpravy - rozšíření ul. Šeříková, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 05.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016