Veřejná zakázka: Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 733
Systémové číslo: P18V00000067
Evidenční číslo zadavatele: VZ01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.07.2018
Nabídku podat do: 31.07.2018 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a vybavení vybraných učeben a dalších prostor - počítačové učebny, učebny fyziky a chemie, kabinetu fyziky a chemie, skladu chemie, učebny cizích jazyků, učebny dílen, pořízení mobilní přírodovědné učebny a zajištění vnitřní konektivity - v rámci Operačního programu IROP ( Výzvy 66 - Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. č. 06_16_066) projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova“ reg. č CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006072.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC a AV vybavení, nábytku a výukového vybavení, zajištění stavebních prací a vnitřní konektivity školy, to vše dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí dodávky počítačové učebny je dodávka PC stanic pro žáky a projekční techniky, součástí dodávky pro učebnu fyziky a chemie je dodávka PC stanice pro učitele, projekční techniky a výukového vybavení a součástí jazykové učebny je dodávka moderního jazykového audiosystému a projekční techniky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně všech souvisejících prací a zaškolení obsluhy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 901 058 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace
 • IČO: 61955531
 • Poštovní adresa:
  Koperníkova 696, 739 61 Třinec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Koperníkova 696, 739 61 Třinec

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy