Veřejná zakázka: Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská čp. 1140 – oprava střechy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 727
Systémové číslo: P18V00000061
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/32449/2018
Datum zahájení: 20.06.2018
Nabídku podat do: 04.07.2018 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská čp. 1140 – oprava střechy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je oprava střechy stávajícího objektu s kompletním odstraněním bleskosvodu, odvětracích hlavic, klempířských prvků a souvrství stávajícího střešního pláště až na nosnou železobetonovou panelovou stropní konstrukci včetně odstranění dřevěné konstrukce pultových střech. Na vyrovnaný, vyspravený povrch nosné železobetonové konstrukce se provede penetrace podkladu asfaltovou penetrační emulzí. Na penetrovaný povrch se poté bodově nataví hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou. Následně se položí a mechanicky přikotví tepelně izolační dílce z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100 ve dvou vrstvách (spádové klíny a rovné desky) navzájem překrytých na vazbu. Na povrch tepelné izolace se položí separační vrstva z netkané textilie s plošnou hmotností min. 300 g/m2 . Na separační vrstvu se poté položí fólie z měkčeného polyvinylchloridu s minimálním přesahem 100 mm a provede se svar o minimální šířce 30 mm. Ukončení povlakové hydroizolace bude provedeno na ukončovací a pomocné profily dle montážních návodů výrobce. Součástí prací je demontáž anténního stožáru bez náhrady. Součástí stavebních úprav bude demontáž nadzemní části BLSK a zřízení nového BLSK dle ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 140 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  Třinec - Staré Město, 739 61
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky