Veřejná zakázka: Vodovod k. ú. Nebory - podél MK 370c

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 953
Systémové číslo: P21V00000043
Evidenční číslo zadavatele: MMT/59483/2021
Datum zahájení: 27.09.2021
Nabídku podat do: 18.10.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovod k. ú. Nebory - podél MK 370c
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava a zkapacitnění vodovodního řádu. Stavba proběhne bezvýkopovou technologií, o celkové délce 298 m. Materiál a průřez vodovodního potrubí DN 80 PE RC EGEPLAST SLM 3.0 PAS 1075 TYP 3. Součástí stavby je dopojení rodinných domů, které byly napojeny na rušený vodovodní řad. Dopojení bude provedeno potrubím DN 25. Současně se na nový vodovodní řad napojí větev rušeného vodovodního řadu DN 50 PE. Těla šoupátek a hydrantu budou vyrobena z tvárné litiny. Rozsah prací je blíže specifikován v projektové dokumentace a ve výkazu výměr, který odpovídá objemu prací. Projektovou dokumentaci zpracoval Roman Wojtas.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 266 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky