Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pytlů na odpady pro Sociální služby města Třince 2018 - 21
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018 30.01.2018 10:00
Vyhotovení Lesních hospodářských osnov pro Lesní hospodářský celek LHO Třinec I na období 2019-2028
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2018 16.01.2018 10:00
Správa veřejných pohřebišť města Třince - 2018 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017 08.01.2018 10:00
Sběrný dvůr Třinec
nadlimitní Zadáno 05.12.2017 13.04.2018 11:00
Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 29.11.2017 10:00
Provádění revizí, kontrol a čištění komínů a kouřovodů včetně provádění měření na období 2018 – 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 29.11.2017 10:00
Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště Domova Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 30.11.2017 10:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace a topenářství v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 21.11.2017 10:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 21.11.2017 10:00
Rozšíření VO Třinec, Oldřichovice a Lyžbice SO 04
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 13.11.2017 10:00
Pasportizace objektů Sociálních služeb města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2017 14.11.2017 10:00
Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 14.11.2017 10:00
Zabezpečení standardizace a optimalizace programového vybavení Městského úřadu Třinec - 2018-20
podlimitní Zadáno 30.10.2017 16.11.2017 10:00
Pohřebiště Oldřichovice Ves, parc. č. 2260 - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 03.11.2017 09:00
Servis kopírovací techniky pro období 2018 až 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 13.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016