Veřejná zakázka: Most Holý, ev. č. XII-06m přes Tyrku, Třinec-Tyra - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1150
Systémové číslo: P24V00000020
Evidenční číslo zadavatele: MMT/2818/2024/PR/Ku
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.03.2024
Nabídku podat do: 28.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most Holý, ev. č. XII-06m přes Tyrku, Třinec-Tyra - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je náhrada stávajícího mostu mostem novým. Stávající most je tvořen ocelovou trámovou konstrukcí z pěti nosníků s osovou vzdáleností 1,33 m. Mostovka je tvořena z ocelových trubek příčně uložených a přivařeným k nosníkům. Nosníky jsou prostě uloženy na betonových opěrách. Stav stávající spodní stavby je dle HMP (hlavní mostní prohlídka) klasifikovaný jako dobrý (III), stavební stav nosné konstrukce jako velmi špatný (VI). V rámci rekonstrukce se náhradí stávající most mostem novým ve stávající poloze pro minimální šířku silnice 5,0 m. Nová mostní konstrukce je navržena tak, aby nezhoršila průtokové poměry pod mostem. Konstrukce je navržena jako prostě uložená ŽB deska. Spodní stavba bude nově tvořena z úložných prahů podepřených na mikropilotách, které budou z části provedeny skrze stávající opěry. Vzhledem k navrženému řešení bude nová konstrukce posunuta po směru toku asi o 4,0 m. Na pravém břehu bude provedeno rozšířeni mostu pro snadnější nájezd. Na novém mostě je šířkové uspořádání navrženo v návaznosti na komunikaci. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, tak aby byl zajištěn přístup na pravý břeh potoka. Rozsah prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci.
Realizace je plánována v období od 05/2024 do 140 dnů od předání staveniště.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky