Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Pro nabídkovou cenu bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo (minimální hodnota) ze všech podaných nabídek. Pořadí nabídek bude určeno dle výše nabídkové ceny, a to od nejnižší po nejvyšší.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět