Veřejná zakázka: Obsluha a údržba cyklověže BT 2.1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 672
Systémové číslo: P18V00000006
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/04454/2018
Datum zahájení: 24.01.2018
Nabídku podat do: 02.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obsluha a údržba cyklověže BT 2.1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je obsluha a údržba cyklověže (biketower 2.1) a zajišťování jejího provoz v souladu s předaným Návodem k obsluze a podle pokynů uvedených v Provozním deníku

Činnosti vykonávané v rámci paušální odměny (jedná se o činnosti plánované a předpokládané):

- Podle Návodu k obsluze dodržovat postup při ztrátě úschovného lístku a následného dohledávání zákazníka (identifikace jízdního kola a jeho majitele).
- Dodržovat servisní a kontrolní intervaly včetně objednání termínu u smluvního servisního partnera, postupovat v souladu s Kalendářem kontrol a servisních prací.
- Vést pravidelné záznamy v Provozním deníku a na vyžádání předložit zadavateli k nahlédnutí.
- Při překročení povolené doby uschování jízdního kola a po odsouhlasení pověřeným zástupcem zadavatele, zajistit uvolnění skladovací pozice jeho odvozem do depozitáře.
- Asistovat u pravidelného výběru poklady z platebního terminálu dle požadavku účtárny.
- V případě potřeby zajistit součinnost při řešení nastalého problému.
- Dohlížet a dbát na čistotu a funkčnost nejbližšího okolí předmětného zařízení.
- Dodržovat bezpečnostní pokyny a činnosti provádět v souladu s platnými právními a technickými předpisy.

Činnosti vyžadující nepřetržitou pohotovostní službu: (Činnosti fakturované nad rámec paušální odměny):

- Okamžitě, nejpozději do 5 minut reagovat na automaticky rozesílaná upozornění systému, například o docházejícím papíru v tiskárnách platebního terminálu, mincí v zásobníku, nebo na servisní nebo kontrolní požadavky systému, a podobně.
- Držet pohotovost a vyjíždět v případě potřeby k předmětnému zařízení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celou dobu plnění veřejné zakázky a zajistit dostupnost proškolené osoby na nonstop telefonní lince pro potřeby zákazníků a uživatelů předmětného zařízení. Maximální doba nástupu na odstranění havarijního stavu je do 30 min od doby, kdy byl havarijní stav poskytovateli nahlášen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky