Veřejná zakázka: CSPT Třinec – oprava kuchyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 695
Systémové číslo: P18V00000029
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/14240/2018
Datum zahájení: 22.03.2018
Nabídku podat do: 05.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: CSPT Třinec – oprava kuchyně
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava kuchyně spočívající zejména ve výměně rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Dále jsou součástí předmětu plnění i nové rozvody vzduchotechniky a klimatizace. Specifikace všech prací a dodávek je podrobně popsána v projektové dokumentaci „CSPT Třinec, Máchova č. 1134 – Generální oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace“ SO 1 - Oprava kuchyně (výměna rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v kuchyni)“ a ve výkazu výměr (slepých položkových rozpočtech), který odpovídají objemu prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: Uzavřené zadávací řízení
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
  • IČO: 75055473
  • Poštovní adresa:
    Máchova č. 1134, 73961 Třinec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky