Veřejná zakázka: PD - MK č. 74c kolem Olše čp. 11-192 - zajištění svahu (u dřevomodelárny)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 583
Systémové číslo: P17V00000011
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/10677/2017
Datum zahájení: 03.03.2017
Nabídku podat do: 15.03.2017 09:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - MK č. 74c kolem Olše čp. 11-192 - zajištění svahu (u dřevomodelárny)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Zájmové území se nachází na pozemcích p.č. 294/1, 4569/11 a 4569/1 v k.ú. Lyžbice. V dotčeném úseku dochází k erozi levého břehu řeky Olše a k tvorbě nátrže v krajnici MK č. 74c. Předmětem PD bude prodloužení stávající opěrné zdi z r. 2012 pod krajnicí vozovky o cca 12-15m. Nová zeď by měla být provedena opět jako uhlová s dostatečně širokým základem.
Součástí předmětu plnění a zapracování do PD bude také navržení adekvátního opatření v patě břehu, aby nedocházelo k postupné erozi a následným rozpadům. Před zpracováním DÚR požadujeme provedení Inženýrskogeologického průzkumu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ Třinec,
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky