Veřejná zakázka: Údržba extravilánu - 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 494
Systémové číslo: P16V00000017
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/13488/2016
Počátek běhu lhůt: 24.03.2016
Nabídku podat do: 05.04.2016 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba extravilánu - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je sezónní údržba pozemků města nacházejících se v jeho extravilánu. Pozemky jsou buď ve správě odboru ŽPaZ nebo se jedná o aleje kolem místních komunikací či jinou doprovodnou zeleň, která vyžaduje pravidelné kosení, plení z důvodu výsadby nových dřevin apod. Konkrétní plochy jsou vyznačeny v mapových přílohách a přesný popis požadovaných činností je uveden v seznamu pozemků. Lhůty pro provádění jednotlivých prací jsou uvedeny v Harmonogramu prací, který je součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky