Profil zadavatele: Statutární město Třinec

  • Název: Statutární město Třinec
  • IČO: 00297313
  • Adresa:
    Jablunkovská 160
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba zeleně a technických prvků na pohřebištích města Třince 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 05.09.2017 10:00
Regenerace panelových sídlišť nad Hradčany - středová komunikace vč. parkoviště a VO - II. část - SO 101 Komunikace a napojení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 28.08.2017 09:00
VO Třinec - Oldřichovice podél nové MK SO 132
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 24.08.2017 13:00
Bytový dům, Třinec, ul. Míru čp. 14 - rekonstrukce - hydroizolace, dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 18.08.2017 09:00
Chodník Karpentná, u školy, autobusová zastávka "Sídliště" - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 18.08.2017 10:00
Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
VO Třinec – Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
Náhradní výsadby dřevin - podzim 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2017 08.08.2017 10:00
Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec
podlimitní Zadáno 03.07.2017 23.08.2017 11:30
Obnova monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 04.07.2017 10:00
PD - Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Kaštanová č. p. 412, Třinec, Dolní Líštná
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 04.07.2017 10:30
Čekárna ČD, Jablunkovská čp. 110 - úprava vnitřních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 29.06.2017 09:00
Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení, Nebory č. p. 360, Třinec – odstranění garáží
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 23.06.2017 09:00
SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, ul. Jablunkovská 241 - generální oprava budovy - 1. etapa (elektroinstalace)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 22.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016