Profil zadavatele: Statutární město Třinec

  • Název: Statutární město Třinec
  • IČO: 00297313
  • Adresa:
    Jablunkovská 160
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostní kácení dřevin v Třinci - podzim 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 26.10.2016 10:00
Pořízení dvou osobních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 19.10.2016 09:00
Správa a údržba autobusových zastávek na území města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 17.10.2016 10:00
Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" v Třinci - středová komunikace včetně parkoviště a VO
podlimitní Zadáno 29.09.2016 02.12.2016 13:00
Arboristické ošetření dřevin v Třinci 2016 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 03.10.2016 10:00
Budova "TRIA" - výměna výplní otvorů - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 05.09.2016 14:00
Revitalizace bytového domu na ul. Míru čp. 14 v Třinci - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 07.09.2016 09:00
Prodloužení veřejného vodovodního řadu - Třinec-Lyžbice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 26.08.2016 11:00
Náhradní výsadby dřevin – podzim 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 22.08.2016 10:00
Demolice přístavby na pozemku parc. č. 230/1, 230/4 v k.ú. Lyžbice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 22.08.2016 14:00
Rekonstrukce personální chaty - Javorový - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 03.08.2016 09:00
Třinec – Dolní Líštná, lokalita Nový Svět – rekonstrukce čistírny odpadních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 05.08.2016 10:00
Dětské hřiště MS PZKO - Osůvky - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 08.08.2016 10:00
Rekonstrukce pásu zeleně podél komunikace vedoucí k Walmarku, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 11.07.2016 10:00
Dodávka, instalace a uvedení do provozu obměny hlasovacího a konferenčního systému HER v zasedací místnosti MěÚ Třinec
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2016 24.06.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016