Profil zadavatele: Město Třinec

  • Název: Město Třinec
  • IČO: 00297313
  • Adresa:
    Jablunkovská 160
    Třinec - Staré Město, 739 61
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Třinec - Dopravní automobil (2)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2017 16.06.2017 10:00
Instalace termostatických ventilů a zaregulování otopných soustav v objektech ZŠ Nebory 165 a MŠ Konská 419
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 13.06.2017 10:00
Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince - mezidobí
nadlimitní Zadáno 22.05.2017 25.05.2017 13:30
Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská č.p. 1140 - výměna výplní otvorů - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 01.06.2017 09:00
Optimalizace městského kamerového systému, Třinec – II. etapa
podlimitní Hodnocení 15.05.2017 08.06.2017 10:00
Chodníky ul. Beskydská č. p. 697, 698, 699 - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 29.05.2017 09:00
Vodovod Guty od čp. 87 - prodloužení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 30.05.2017 10:30
MŠ Oldřichovice Ves - výstavba nepropustné jímky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 24.05.2017 09:00
MŠ Nerudova, Třinec - rekonstrukce terasy nad kuchyní
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 24.05.2017 09:30
Rekonstrukce střechy nebytového objektu čp. 643 na ul. Máchova - Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 17.05.2017 09:00
Parkovací dům pro kola
nadlimitní Hodnocení 13.04.2017 22.05.2017 14:00
Úprava areálu MŠ, Třinec - Oldřichovice Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 21.04.2017 10:00
Pasportizace budov základních a mateřských škol v majetku města - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 28.04.2017 09:00
Údržba extravilanu - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 18.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››