Profil zadavatele: Město Třinec

  • Název: Město Třinec
  • IČO: 00297313
  • Adresa:
    Jablunkovská 160
    Třinec - Staré Město, 739 61
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.
podlimitní Prokazování kvalifikace 02.10.2017 24.10.2017 11:00
Komplexní pojištění města Třinec na období 2018 a 2019
podlimitní Hodnocení 27.09.2017 16.10.2017 10:00
Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.09.2017 26.10.2017 10:00
Parkovací místa ul. Slezská
podlimitní Hodnocení kvalifikace 11.09.2017 04.10.2017 11:00
MK č. 218c naproti č. p. 415 - opěrná zeď (Líštnice), Dolní Líštná - oprava - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 20.09.2017 09:00
Nasvětlení přechodů pro chodce na ul. Jablunkovské, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 19.09.2017 09:00
Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec ,Nádražní 10, p. o. - demolice skladu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 18.09.2017 09:00
Údržba zeleně a technických prvků na pohřebištích města Třince 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 05.09.2017 10:00
Regenerace panelových sídlišť nad Hradčany - středová komunikace vč. parkoviště a VO - II. část - SO 101 Komunikace a napojení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 28.08.2017 09:00
VO Třinec - Oldřichovice podél nové MK SO 132
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 24.08.2017 13:00
Bytový dům, Třinec, ul. Míru čp. 14 - rekonstrukce - hydroizolace, dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 18.08.2017 09:00
Chodník Karpentná, u školy, autobusová zastávka "Sídliště" - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 18.08.2017 10:00
Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
VO Třinec – Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
Náhradní výsadby dřevin - podzim 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2017 08.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››