Profil zadavatele: Město Třinec

  • Název: Město Třinec
  • IČO: 00297313
  • Adresa:
    Jablunkovská 160
    Třinec - Staré Město, 739 61
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sběrný dvůr Třinec
nadlimitní Prokazování kvalifikace 05.12.2017 08.01.2018 10:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci
nadlimitní Prokazování kvalifikace 05.12.2017 08.01.2018 10:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace a topenářství v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 21.11.2017 10:00
Rozšíření VO Třinec, Oldřichovice a Lyžbice SO 04
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 13.11.2017 10:00
Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 14.11.2017 10:00
Zabezpečení standardizace a optimalizace programového vybavení Městského úřadu Třinec - 2018-20
podlimitní Vyhodnoceno 30.10.2017 16.11.2017 10:00
Pohřebiště Oldřichovice Ves, parc. č. 2260 - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 03.11.2017 09:00
Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do MěÚ Třinec pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 07.11.2017 10:00
Rozšíření hřbitova Oldřichovice (příjezdová komunikace)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 20.10.2017 09:30
Přístupové chodníky v areálu škol "ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč." a "Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 19.10.2017 09:00
Vodovod Třinec, Tyra - stáje, 1. část
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 17.10.2017 09:30
Budova HZS, ul. Železniční č. 546 – oprava havárie střešní krytiny a otopné soustavy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 16.10.2017 09:00
Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 02.10.2017 05.12.2017 11:00
Komplexní pojištění města Třinec na období 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 27.09.2017 16.10.2017 10:00
Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin
nadlimitní Hodnocení 22.09.2017 05.12.2017 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››