Veřejná zakázka: Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 698
Systémové číslo: P18V00000032
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/15061/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-017417
Datum zahájení: 26.03.2018
Nabídku podat do: 20.04.2018 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení stavby „Venkovní hřiště – ZŠ Slezská 773, Třinec – rekonstrukce“. Součástí realizace jsou přípravné, zemní, bourací práce a dokončovací práce.
Projektované řešení se týká stávajícího venkovního sportovního areálu u základní školy. Stávající objekty sportoviště tvoří: atletická běžecká dráha s rovinkou, fotbalové hřiště uvnitř dráhy, malá hrací plocha, basketbal. hřiště, skok do dálky a další. V rámci bouracích prací dojde k demolici stávajících betonových obrub vč. lože, odstranění pryžové dlažby z rozběžiště skoku do dálky, vybourání vrstvy litého asfaltu a betonu z plochy hřiště, demontáž ocelových konstrukcí vybavení a odstranění areálového oplocení; kácení dřevin není uvažováno.
Sportovní plochy budou zrekonstruovány/zmodernizovány a nahrazeny nově budovanými objekty:
01 Běžecká dráha
02 Skok do dálky
03 Fotbalová hrací plocha
04 Víceúčelová hrací plocha
05 Vrh koulí
06 Komunikační plochy
07 Doplňkové vnitřní plochy
08 Vnitroareálové oplocení
09 Oprava oplocení
10 Tribuna
11 Venkovní tělocvična
12 Přívod vody

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  Třinec - Staré Město, 739 61
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ Třinec,
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky