Profil zadavatele: statutární město Třinec

  • Název: statutární město Třinec
  • IČO: 00297313
  • Adresa:
    Jablunkovská 160
    Třinec - Staré Město, 739 61
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba a servis odlučovačů ropných látek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2015 08.04.2015 10:00
Vícepráce při realizaci projektu „Revitalizace uličních stromořadí ve městě Třinec“
podlimitní Zadáno 23.03.2015 27.03.2015 10:00
Náhradní výsadby 2015 v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2015 26.02.2015 10:00
Dodávka tonerů 2015-17
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 24.02.2015 10:00
Dodávka pohřebních služeb 2015 - 2018 - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2015 23.01.2015 10:00
Servis kopírovací techniky období 2015 až 2017 - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2015 22.01.2015 10:00
Výroba a vysílání městského zpravodajství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2014 15.12.2014 00:00
Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 05.12.2014 10:00
„Provádění revizí, kontrol a čištění komínů a kouřovodů včetně provádění měření na období 2015 – 2017“ – opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2014 28.11.2014 10:00
Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních sítí GSM pro město Třinec a přistupující příspěvkové organizace města
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 28.11.2014 10:00
Poskytování hlasových služeb pro MěÚ Třinec na období 2015 až 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 26.11.2014 10:00
Provádění kominických stavebních prací na období 2015 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 19.11.2014 10:00
Zabezpečení standardizace a optimalizace programového vybavení Městského úřadu Třinec - prodloužení
podlimitní Zadáno 31.10.2014 18.11.2014 13:00
Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec 2015-17
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2014 21.10.2014 10:00
Náhradní výsadby 2014 v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 22.09.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016