Veřejná zakázka: Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 702
Systémové číslo: P18V00000036
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/19351/2018
Datum zahájení: 13.04.2018
Nabídku podat do: 30.04.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Ve městě Třinec je určeno k výměně celkem 394 ks svítidel veřejného osvětlení.
Dodavatel musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 35 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz příloha č.1 ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie dodavatel prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 30,798 kW.

Zadavatel požaduje od dodavatele předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí.

Dodavatel doloží údaje o nabízeném svítidle formou technického listu, ze kterého budou patrné elektrické a světelně-technické parametry.

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace — Technická dokumentace.

Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů státního programu na podporu úspor energie a využiti obnovitelných zdrojů energie - „Program EFEKT 2018“, aktivita programu: 1A, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 080 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  Třinec - Staré Město, 739 61
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky