Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Interiérové vybavení pro ZŠ Petra Bezruče - 3
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 11.05.2018 10:00
ZUŠ Třanovského 596, Třinec - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 30.04.2018 10:00
Bytový dům, ul. Míru čp. 14, Třinec - oprava střechy a zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 14.05.2018 09:30
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 30.04.2018 12:00
Údržba extravilánu - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 26.04.2018 10:00
Úprava areálu PZŠ a PMŠ v Oldřichovicích, vč. přeložky kanalizačního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 12.04.2018 10:00
Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 26.03.2018 20.04.2018 10:00
CSPT Třinec – oprava kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 05.04.2018 10:00
Rekonstrukce chodníků vč. VO - ul. Koperníkova č. p. 536
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2018 27.03.2018 10:00
Rekonstrukce chodníků vč. VO - ul. Dukelská č. p. 690-691, 692-693
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2018 27.03.2018 10:00
Přechod pro chodce u objektu Nebory čp. 360
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 26.03.2018 10:00
Rekonstrukce ZŠ Petra Bezruče
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 09.04.2018 11:00
Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 14.03.2018 10.04.2018 10:00
Výměna trojúhelníkových oken ve 3.NP budovy DDM
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 26.03.2018 10:00
Sanace suterénu ZŠ U Splavu 550, Třinec - III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2018 21.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016