Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava areálu MŠ, Třinec - Oldřichovice Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 21.04.2017 10:00
Pasportizace budov základních a mateřských škol v majetku města - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 28.04.2017 09:00
Údržba extravilanu - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 18.04.2017 10:00
Vodovod a kanalizace, ZŠ Koperníkova 696, Třinec - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 19.04.2017 10:00
Dětské hřiště, Třinec - Karpentná (areál parku)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 18.04.2017 10:00
Oprava zpevněných ploch a dešťové kanalizace v zadní části budovy kina Kosmos
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 10.04.2017 10:00
Klub seniorů Třinec, revitalizace zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 29.03.2017 09:00
Dodávka drogistického zboží pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 23.03.2017 10:00
PD - MK č. 74c kolem Olše čp. 11-192 - zajištění svahu (u dřevomodelárny)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 15.03.2017 09:00
PD - Čerpací stanice Zaguří, výtlačný řad do VDJ Guty a zásobní řad C
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 01.03.2017 09:00
Klidová zóna Městského stadionu v areálu STaRS Třinec (1. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017 28.02.2017 10:00
Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) – stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 03.03.2017 09:00
Celoroční péče o mobilní zeleň v Třinci 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 27.02.2017 10:00
Dodávka tonerů 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 23.02.2017 10:30
Dodávka a montáž podružných vodoměrů v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 16.02.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016