Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka klientského prádla pro Sociální služby města Třince, příspěvkovou organizaci 2021 - 23
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2021 25.01.2021 12:00
Administrace veřejné zakázky - Parkovací objekt Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020 04.01.2021 09:30
Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad zjištěných v rámci kontrol a revizí na období 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 24.11.2020 09:00
Provádění revizí, kontrol a čištění komínů a kouřovodů včetně provádění měření dle TPG 704 01 na období 2021 – 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 24.11.2020 09:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 18.11.2020 09:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace, topenářství v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 13.11.2020 09:00
Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilního operátora pro statutární město Třinec a příspěvkové organizace města 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 09:00
Sběrný dvůr Třinec
nadlimitní Zadáno 29.10.2020 30.11.2020 09:30
Modernizace IT vybavení ZŠ Slezská Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 06.11.2020 09:15
MM Třinec - výměna oken (stará budova)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 06.11.2020 09:30
Promenádní chodník v Třinci - výsadby - parkoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 04.11.2020 09:30
Servis kopírovací techniky pro období 2021 až 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 26.10.2020 09:30
Zajištění obědů pro statutární město Třinec pro rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 21.10.2020 09:30
Vodovod Kamionka - ul. Oldřichovická - oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 19.10.2020 09:30
Dodávka zdravotnických rukavic pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016