Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní služby varovného informačního systému statutárního města Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 20.10.2021 09:00
Vodovod k. ú. Nebory - podél MK 370c
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2021 18.10.2021 09:30
Personál pro vrátnici Domova Sosna 2022-24 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 14.09.2021 09:00
Výměna oken na ZŠ Kaštanová
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 31.08.2021 08:30
Dodávka pracích a mycích prostředků pro Sociální služby města Třince 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2021 30.08.2021 09:00
Bytový dům, Třinec, ul. 1. máje čp. 393, 394, 462 - oprava balkónů - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2021 24.08.2021 09:30
Úprava prostranství u MMT
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 10.08.2021 09:00
Lávka pro pěší přes řeku Olši k nemocnici v Třinci - Lyžbice ev. č. VI-2L - stanovení zatížitelnosti a diagnostika pro rekonstrukci lávky - varianty
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 09.08.2021 09:00
Pořízení osobního vozidla pro MMT
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 26.07.2021 09:00
Nadjezd Závodní
podlimitní Zadáno 24.06.2021 03.09.2021 09:00
Dodávka zdravotnických rukavic pro Sociální služby města Třince - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 23.06.2021 09:00
Náhradní výsadby v roce 2021, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 22.06.2021 09:00
Hydroizolace objektu CSPT Třinec, p. o. na ul. Čapkové 708 v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 16.06.2021 09:30
Rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni na ZŠ Slezská 773 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2021 09.06.2021 09:00
Ulice Požárnická, Třinec - rozšiření komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 28.05.2021 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016