Veřejná zakázka: Údržba extravilánu - 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1040
Systémové číslo: P23V00000007
Evidenční číslo zadavatele: MMT/2670/2023/Pr
Datum zahájení: 01.03.2023
Nabídku podat do: 14.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba extravilánu - 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je sezónní údržba pozemků města nacházejících se v jeho extravilánu. Pozemky jsou buď ve správě odboru ŽPaZ nebo se jedná o aleje kolem místních komunikací či jinou doprovodnou zeleň, která vyžaduje pravidelné kosení, plení z důvodu výsadby nových dřevin apod. Vše dle grafického znázornění v mapových přílohách, které upřesňují umístění jednotlivých biologických prvků na pozemcích extravilánu statutárního města Třinec. Konkrétní plochy jsou vyznačeny v mapových podkladech , v portálu www.stromypodkontrolou.cz a v položkovém rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky