Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník Karpentná, u školy, autobusová zastávka "Sídliště" - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 18.08.2017 10:00
Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
VO Třinec – Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
Náhradní výsadby dřevin - podzim 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2017 08.08.2017 10:00
Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec
podlimitní Zadáno 03.07.2017 23.08.2017 11:30
Obnova monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 04.07.2017 10:00
PD - Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Kaštanová č. p. 412, Třinec, Dolní Líštná
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 04.07.2017 10:30
Čekárna ČD, Jablunkovská čp. 110 - úprava vnitřních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 29.06.2017 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 26.06.2017 10:00
Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení, Nebory č. p. 360, Třinec – odstranění garáží
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 23.06.2017 09:00
SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, ul. Jablunkovská 241 - generální oprava budovy - 1. etapa (elektroinstalace)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 22.06.2017 09:00
Třinec - Dopravní automobil (2)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 16.06.2017 10:00
Termoregulace otopných soustav v objektech MŠ Koperníkova 68 a ZUŠ Třanovského 596, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 13.06.2017 10:00
Instalace termostatických ventilů a zaregulování otopných soustav v objektech ZŠ Nebory 165 a MŠ Konská 419
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 13.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016