Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení dvou osobních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 19.10.2016 09:00
Správa a údržba autobusových zastávek na území města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 17.10.2016 10:00
Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" v Třinci - středová komunikace včetně parkoviště a VO
podlimitní Zadáno 29.09.2016 02.12.2016 13:00
Arboristické ošetření dřevin v Třinci 2016 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 03.10.2016 10:00
Domov Sosna č. p. 302, Třinec - odstranění nefunkčního komínu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2016 03.10.2016 14:00
Budova "TRIA" - výměna výplní otvorů - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 05.09.2016 14:00
Revitalizace bytového domu na ul. Míru čp. 14 v Třinci - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 07.09.2016 09:00
Dodávka schodišťové plošiny pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 02.09.2016 10:00
Prodloužení veřejného vodovodního řadu - Třinec-Lyžbice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 26.08.2016 11:00
Dodávka nábytku pro Sociální služby města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2016 25.08.2016 10:00
Náhradní výsadby dřevin – podzim 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 22.08.2016 10:00
Demolice přístavby na pozemku parc. č. 230/1, 230/4 v k.ú. Lyžbice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 22.08.2016 14:00
Rekonstrukce personální chaty - Javorový - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 03.08.2016 09:00
Třinec – Dolní Líštná, lokalita Nový Svět – rekonstrukce čistírny odpadních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 05.08.2016 10:00
Dětské hřiště MS PZKO - Osůvky - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 08.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016