Veřejná zakázka: MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 966
Systémové číslo: P21V00000056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2021
Nabídku podat do: 21.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší zateplení fasády a rekonstrukci střechy stávajícího objektu mateřské školy na adrese Bezručova 419, 739 61 Třinec. Projekt řešení zateplení fasády, zateplení střechy vč. rekonstrukce nosné části střešního
pláště a s tím související úpravy. Tyto úpravy spočívají zejména v odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky z ostění oken apod. Dále bude provedena dešťová kanalizace, do které budou svedeny střešní svody a u vstupu do suterénu se na novou kanalizaci napojí vpusť před dveřmi do suterénu. Dešťová kanalizace bude zaúsťovat do nové vsakovací jímky. Uvnitř objektu bude instalováno VZT zařízení a ovládání venkovních žaluzií.

Podrobně viz přílohy (zejm. obchodní podmínky č. 1, soupis prací č. 4, projektová dokumentace č. 5.)

Místo plnění: Objekt MŠ na adrese Bezručova 419, 739 61 Třinec, parcely parc. č. 1310/3 a č. 1310/3, k.ú. Třinec (podrobně viz projektová dokumentace).

Prohlídka místa plnění:8.12.2021, 10:00 (sraz účastníků a zástupce zadavatele před brankou do areálu MŠ).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky