Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Parkovací objekt Sosna - opakování
Odesílatel Milan Konečný
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2022 16:22:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2022 byla zadavateli doručena dvojice žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k nadepsané veřejné zakázce. Vysvětlení zadávací dokumentace je přílohou této zprávy. Přílohy tohoto vysvětlení (revidovaná projektová dokumentace vč. VV) jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nyní běží do 4. 2. 2022 do 9:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.4.pdf (324.03 KB)
- DPS PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA část 1.zip (42.79 MB)
- DPS PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA část 2.zip (44.37 MB)
- DPS PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA část 3.zip (41.01 MB)
- DPS PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA část 4.zip (38.26 MB)
- DPS PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA část 5.zip (21.00 MB)
- Výkaz výměr Parkovací objekt revize 4.zip (10.33 MB)