Veřejná zakázka: Část 1 – Dodávka digitální jazykové laboratoře

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 999
Jedná se o část veřejné zakázky: Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Dodávka digitální jazykové laboratoře

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky pro Část 1 veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie digitální jazykové laboratoře dle specifikace uvedené v příloze č. 2a zadávací dokumentace (technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky vymezující minimální požadovaný standard předmětu plnění) včetně veškeré související kabeláže. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy. Předmět plnění bude dodán jako funkční celek.


Předpokládaná hodnota

  • 468 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Moravskoslezský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky