Veřejná zakázka: Administrace koncesního řízení - Výběr provozovatele vodohospodářského majetku statutárního města Třinec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1013
Systémové číslo: P22V00000046
Evidenční číslo zadavatele: MMT/50859/2022
Datum zahájení: 18.08.2022
Nabídku podat do: 29.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrace koncesního řízení - Výběr provozovatele vodohospodářského majetku statutárního města Třinec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování kompletní zadávací dokumentace vč. návrhu budoucí koncesní smlouvy a administrace koncesního řízení, jehož předmětem bude výběr provozovatele pro zajištění řádného a plynulého provozování vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Třinec dle zákonných požadavků (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) a úprava podmínek propachtování tohoto vodohospodářského majetku oprávněnou osobou. Předpokládaná hodnota koncese přesahuje 20.000.000,- Kč bez DPH a doba trvání koncese nepřesáhne 5 let.
Součástí administrace koncese bude dále:
• poskytování odborných konzultací (případně právní pomoci), včetně stanoviska a komentáře k zákonům, které se přímo dotýkají koncesního řízení,
• součinnosti při případném jednání s ÚOHS a Ministerstvem financí,
• vkládání dokumentů do systému E-ZAK (profil zadavatele), pokud se strany nedohodnou jinak,
• zpracování podkladů pro schválení v orgánech města (ve spolupráci s odborem právním Magistrátu města Třince),
• kompletace dokladů koncesního řízení k archivaci zadavatele.
• a další úkony vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.), vč. případného zastupování zadavatele při přezkoumávání koncesního řízení před orgány ÚOHZ.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky