Veřejná zakázka: PD - Chodník Podlesí včetně veřejného osvětlení a odvodnění, Třinec - Konská, nemocnice - autoservis

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 768
Systémové číslo: P18V00000102
Evidenční číslo zadavatele: MMT/01535/2019
Datum zahájení: 09.01.2019
Nabídku podat do: 23.01.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Chodník Podlesí včetně veřejného osvětlení a odvodnění, Třinec - Konská, nemocnice - autoservis
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) v rozsahu potřebném pro sloučené územní a stavební řízení pro stavbu „Chodník Podlesí včetně VO a odvodnění, Třinec – Konská, nemocnice - autoservis“. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rámci předmětu plnění bude také zpracování či zajištění potřebných projektových podkladů (zaměření), zajištění a projednání PD se správci dotčených inženýrských sítí v obvodu stavby a s dotčenými orgány státní správy. Projektová dokumentace bude řešit nový chodník od parkoviště u nemocnice Podlesí až k budově autoservisu. Celková délka chodníku je 812 m a šířka 1,5 m. projektová dokumentace bude rozdělena na objekty:
Objekt SO 01 – Chodník
Objekt SO 02 – Záliv
Objekt SO 03 – Osvětlení VO, osvětlení přechod
Objekt SO 04 – Dešťová kanalizace
Objekt SO 05 – Opěrné zdi, geologický posudek, statický posudek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Třince - podatelna
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky